top of page

Assistente

De assistente zorgt ervoor dat de dagelijkse gang van zaken in de praktijk zo vlot mogelijk verloopt. De assistente is bevoegd om, onder verantwoordelijkheid van de huisarts, adviezen te geven. Zij heeft uiteraard ook een beroepsgeheim. Ze kan u adviseren over veelvoorkomende klachten, zoals bijvoorbeeld griep, verkoudheid, diarree, hoesten en blaasontsteking. Ook bij allerlei administratieve taken is zij u van dienst. Onder verantwoordelijkheid van de huisarts mag zij onder andere ook:

  • Injecties geven

  • Hechtingen verwijderen

  • Wonden verbinden

  • Bloeddruk meten

  • Urine onderzoeken

  • Herhalingsrecepten uitschrijven

  • Wratten aanstippen met vloeibare stikstof

  • Oren uitspuiten

U kunt met de assistente een afspraak maken wanneer u hiervoor langs kan komen.

bottom of page