top of page

Klachten over de huisartsenzorg

Heeft u een klacht over onze praktijk ?

Wij willen ons werk graag professioneel uitvoeren en vinden het belangrijk dat u ons vertrouwt.
Het is mogelijk dat u geen goed gevoel heeft na contact met onze praktijk.
U vindt bijvoorbeeld dat u niet serieus bent genomen, of u heeft de praktijk niet goed kunnen bereiken.
Wij willen dat dan graag weten, zodat wij dit met u kunnen bespreken en we ervan kunnen leren.

Bespreken

U kunt een afspraak maken op het spreekuur om uw klacht te bespreken met de huisarts. U kunt dit inplannen met de assistente. Of u kunt dit doen door het Klachtenformulier uit te printen, in te vullen en in te leveren bij een van onze medewerkers. De huisarts neemt uw klacht dan in behandeling.

De huisarts of een andere medewerker kan u bellen als uw klacht nog niet helemaal duidelijk is. Daarna geven we telefonisch of via een afspraak een reactie op uw klacht. 
Wij streven ernaar om uw klacht uiterlijk binnen een maand in behandeling te nemen. 

Stichting Klachten & Geschillen

Bent u met de afhandeling van de klacht in onze praktijk niet tevreden? Dan kunt u altijd een schriftelijke klacht indienen bij de onafhankelijke klachtenfunctionaris van de SKGE (Stichting Klachten & Geschillen Eerstelijnszorg) waarbij onze huisartsenpraktijk is aangesloten.

Indien u de klacht liever niet met de huisarts wilt bespreken, kunt u uw klacht ook direct bij de klachtenfunctionaris van de SKGE indienen. 

bottom of page