top of page

Praktijkondersteuner Somatiek

De huisarts van tegenwoordig heeft veel meer behandelingsmogelijkheden.
Ook dragen ziekenhuizen steeds meer taken over aan de huisarts.
Door de toenemende vergrijzing zijn er steeds meer chronisch zieken.
Om de huisarts zoveel mogelijk te ondersteunen is er een nieuwe functie ontwikkeld. Het gaat hier om onze praktijkondersteuner. Dit is een verpleegkundige met een speciale vervolgopleiding aan wie de huisarts bepaalde taken kan overdragen. Onze praktijkondersteuner heet mw W. Kuipers.

Wat voor klachten?

Onze praktijkondersteuner begeleidt patiënten met suikerziekte, een verhoogd risico op hart- en vaatziekten, astma, COPD en ouderen. Ook helpt zij patiënten met stoppen met roken. De huisarts bepaalt of u voor begeleiding bij de praktijkondersteuner in aanmerking komt. 

Begeleiding

De praktijkondersteuner gaat samen met u na wat uw doelen zijn in de behandeling. Hierdoor kan zij u zorg om maat leveren. U helpt de praktijksondersteuner door bij uzelf na te gaan wat u zou willen bereiken. Zo nodig zet zij de hulp van ketenzorgpartners in om uw ziekte zo goed mogelijk te kunnen controleren.

Locatie en kosten

De begeleiding door de praktijkondersteuner vindt plaats in de huisartsenpraktijk, maar kunnen ook telefonisch of via videobellen. De gesprekken worden vergoed door de zorgverzekeraar. U hoeft dus niets te betalen. Voor aanvullende onderzoek kan het zijn dat er kosten in rekening gebracht worden die vanuit uw eigen risico betaald worden.

Strikt vertrouwelijk

De gesprekken die u voert met de praktijkondersteuner zijn strikt vertrouwelijk. Zij overlegt wel met de huisarts over uw uitslagen en vervolgstappen in de behandeling. Ook wisselt zij zonodig informatie uit die nodig is voor andere zorgverleners die betrokken zijn bij de behandeling van uw ziekte, denk hierbij bijvoorbeeld aan specialisten in het ziekenhuis, podotherapeuten, dietistes.

Bereikbaarheid

Afspraken met de praktijkondersteuner kunt u maken of verzetten via de assistente. Ook telefonische consulten of beeldbelconsulten kunnen via de assistente gemaakt worden. 

Zorgprogramma

Om de zorg voor uw chronische ziekte goed vorm te geven hebben wij ons als huisartsenpraktijk aangesloten bij een zorggroep. Deze zorggroep heet POZOB en ondersteunt onze praktijk en onze praktijkondersteuner met nascholing, afspraken met de zorgverzekeraars en andere hulpverleners in de keten en ICT voorzieningen. Meer informatie over deze ondersteuning vanuit POZOB vindt u op POZOB.nl. U kunt daar ook meer lezen over hoe POZOB uw privacy waarborgt.

bottom of page