top of page

Spreekuur

Afspraak maken

Voor het maken van een afspraak belt u bij voorkeur tussen 08:00- 10:30 uur of tussen 11:30- 12:15 uur. Wij  hebben een spreekuur volgens afspraak en geen inloopspreekuur.
De duur van een afspraak is ongeveer 10 minuten. 
Als u iets uitgebreid wilt bespreken of als u meerdere problemen in een consult wilt bespreken, kunt u dat het beste aangeven bij de assistente. Indien nodig wordt er dan meer tijd voor u gereserveerd. Niet iedere klacht hoeft op de dag dat u belt gezien te worden. Eventueel zal de assistente, in overleg met u en de arts, klachten die kunnen wachten op een later tijdstip inplannen.

Afspraak afzeggen

Als een afspraak, om welke reden dan ook, niet door kan gaan, geeft u dit dan zo snel mogelijk door. Deze tijd kan dan gebruikt worden voor een andere patiënt.

Wachtruimte

Als u tussen 10:30-11:00 uur of tussen 12:30-13:00 uur op de praktijk aankomt, vragen wij u om even te wachten in de hal. In verband met veiligheidsredenen is de tussendeur dan gesloten. Bij spoedgevallen kunt u op de bel drukken die bij de deur bevestigd is.

Online afspraak

.U kunt via mijngezondheid.net online een afspraak inplannen op het spreekuur van de huisarts. 

Het is ook mogelijk om een terugbelafspraak met de huisarts in te plannen of een beeldbelconsult.  Schrijf dit bij de tekst waarbij u wordt gevraagd naar de reden van uw afspraak. Als u een beeldbelconsult wilt noteer dan het emailadres waarop u een link wilt ontvangen en als u gebeld wilt worden noteer dan het telefoonnummer.

bottom of page