Spreekuur

Afspraak maken

Voor het maken van een afspraak belt u bij voorkeur tussen 08:00- 10:30 uur of tussen 11:00 - 12:00 uur. Wij  hebben een spreekuur volgens afspraak en geen inloopspreekuur.
De duur van een afspraak is ongeveer 10 minuten. 
Als u iets uitgebreid wilt bespreken of als u meerdere problemen in een consult wilt bespreken, kunt u dat het beste aangeven bij de assistente. Indien nodig wordt er dan meer tijd voor u gereserveerd. Niet iedere klacht hoeft op de dag dat u belt gezien te worden. Eventueel zal de assistente, in overleg met u en de arts, klachten die kunnen wachten op een later tijdstip inplannen.

Afspraak afzeggen

Als een afspraak, om welke reden dan ook, niet door kan gaan, geeft u dit dan zo snel mogelijk door. Deze tijd kan dan gebruikt worden voor een andere patiënt.

Wachtruimte

Als u tussen 10:30-11:00 uur of tussen 12:30-13:00 uur op de praktijk aankomt, vragen wij u om even te wachten in de hal. In verband met veiligheidsredenen is de tussendeur dan gesloten. Bij spoedgevallen kunt u op de bel drukken die bij de deur bevestigd is.

Online afspraak

De verschillende mogelijkheden om online een afspraak te maken staan op deze pagina aangegeven.