top of page

Praktijkondersteuner GGZ


Een praktijkondersteuner GGZ helpt u als u psychische klachten heeft. De praktijkondersteuner is verbonden aan de huisartsenpraktijk. Dat betekent dat de praktijkondersteuner samenwerkt met uw huisarts. De praktijkondersteuner GGZ wordt ook wel POH-GGZ genoemd.

Wat voor klachten?

U bespreekt uw klachten eerst bij de huisarts. Zij zal samen met u kijken welke hulp het meeste passend is in uw situatie. Na verwijzing door de huisarts kunt bij de praktijkondersteuner GGZ terecht met allerlei psychische klachten zoals somberheid, depressieve klachten, burn-out en angstklachten. Ook kan de praktijkondersteuner u helpen bij rouwverwerking, bij problemen op het werk of bij problemen in het gezin, bijvoorbeeld bij een ernstige ziekte, opvoedings- of relatieproblemen.

Korte behandeling

Een behandeling van de praktijkondersteuner GGZ is kort en oplossingsgericht. De praktijkondersteuner helpt u tot u weer op eigen kracht verder kunt. Een actieve houding van uw kant is belangrijk. Bij tal van klachten is het mogelijk om een online training of programma te volgen. Helpt de behandeling van de praktijkondersteuner niet voldoende, dan kan het zijn dat er in overleg met u en de huisarts een doorverwijzing plaatsvindt.

Eerste behandeling

In het eerste gesprek bespreekt u samen met de praktijkondersteuner waar u last van heeft. Soms wordt u gevraagd een vragenlijst in te vullen om beter zicht te krijgen op het probleem.

Locatie en kosten

De begeleiding door de praktijkondersteuner vindt plaats in de huisartsenpraktijk. De gesprekken worden vergoed door de zorgverzekeraar. U hoeft dus niets te betalen.

Strikt vertrouwelijk

De gesprekken die u voert met de praktijkondersteuner GGZ zijn strikt vertrouwelijk. Dat wil zeggen dat de praktijkondersteuner alleen met de huisarts praat over uw klachten en de behandeling.

bottom of page